Biegi młodzieżowe


28 września 2018 r. w ramach 24. Ogólnopolskich Biegów Ulicznych rozegranych zostanie 12 biegów dla dzieci i młodzieży.
Przed biegiem należy pobrać kartkę startową w biurze zawodów (różne kolory dla poszczególnych roczników).
Biuro zlokalizowane będzie w kabinie sędziowskiej na tarasie stadionu od ul. Kusocińskiego.
Zawodnicy biegną z wypełnionymi kartkami i oddają je sędziom na mecie.

Udział w zawodach jest bezpłatny.

Dodatkowo prowadzona będzie punktacja dla szkół powiatu mieleckiego.
I m (– 1 pkt), II m (– 2 pkt), III m (– 3 pkt), itd
Do punktacji zespołowej liczy się sześciu najlepszych zawodników/zawodniczek danej szkoły z każdego biegu,
za udział nauczyciela w biegu szkoła uzyskuje dodatkowe 10 pkt., które zostaną odjęte od punktacji ogólnej.
Szkoły, które nie będą miały pełnego składu osobowego nie będą brane pod uwagę do punktacji drużynowej.

Godziny rozpoczęcia biegów:

17.00 –   100m dziewcząt                                                          roczniki 2012 i młodsi
17.05 –   100m chłopców                                                          roczniki 2012 i młodsi
17.10 –   300m dziewcząt                                                          roczniki 2011/2010
17.15 –   300m chłopców                                                          roczniki 2011/2010
17.20 –   500m dziewcząt + nauczyciele                                    roczniki 2009/2008
17.25 –   500m chłopców                                                          roczniki 2009/2008
17.30 –   500m dziewcząt                                                          roczniki 2007/2006
17.35 –   500m chłopców                                                          roczniki 2007/2006
17.45 –   800m dziewcząt + nauczyciele                                    rocznik 2005/2004
17.50 –   800m chłopców                                                          rocznik 2005/2004
17.55 –   800m dziewcząt                                                          roczniki 2003
18.00 –   800m chłopców                                                          roczniki 2003
18.10 –   dekoracje biegów młodzieżowych wg kolejności rozgrywanych biegów, losowanie nagród rzeczowych pośród uczestników biegów młodzieżowych